niedziela, 15 września 2013

Jak prawidłowo wykonać taras w domu?

Powodzenie całego przedsięwzięcia zależy od zachowania prawidłowej kolejności poszczególnych prac i zdobyciu taniego kredytu gotówkowego – remontowego. Z grubą gotówką często bywa trudno. Właśnie dlatego, tani kredyt gotówkowy na remont mieszkania często jest poszukiwany.

jak wykonać taras
Na samym początku, trzeba obliczyć koszt wykonania całego remontu. Wziąć pod uwagę należy nie tylko koszt materiałów ale i nakładów pieniężnych na prace, które wykonają murarze czy brukarze. Dobry kredyt znajdziemy o wiele szybciej, gdy porównamy wszystkie dostępne na rynku kredyty gotówkowe. Mając dobrą historię kredytową można spróbować złożyć wniosek przez Internet o kredyty gotówkowe bez zaświadczeń. Skromniejsze procedury bankowe znacznie przyśpieszą oraz ułatwią cały proces kredytowy.

Nachylone grządki utrudniają wykonywanie niemal wszystkich zabiegów towarzyszących uprawie roślin. Gleba znajdująca się na stokach, powinna być uprawiana poprzecznie do spadku, co nie zawsze jest łatwe do wykonania. Spływ powierzchniowy pojawiający się na terenach pochyłych, niszczy powierzchniową warstwę gleby oraz wypłukuje składniki pokarmowe, uniemożliwiając prawidłowe nawożenie roślin. Uprawy położone na zboczach i stokach bardzo trudno jest również podlać w okresach posuchy, gdyż woda niemal w całości spływa w obniżenia terenu.

Wykonanie tarasów to niekiedy jedyna możliwość uprawy roślin na działkach o dużym spadku terenu.

Projektując taras, najpierw trzeba dokładnie określić, gdzie mają być brzegi planowanego tarasu. Miejsca te można oznaczyć, wbijając w glebę drewniane kołki lub metalowe szpilki i rozciągając pomiędzy nimi sznurek lub taśmę barwną.

Następnie z obszaru przeznaczonego pod wyrównanie należy zdjąć całą warstwę uprawną (próchniczą), składając glebę w miejscu poza zasięgiem wykonywanych prac. Zdejmowana warstwa humusowa ma ciemniejszą barwę w porównaniu do podglebia i grubość najczęściej od 15 do 25 cm. Następnie wzdłuż brzegu planowanego tarasu należy wykonać murek oporowy osadzony na podbudowie lub fundamencie z kamieni lub cegieł. Ściana takiego tarasu może być też wykonana z grubszych kołków (okrąglaków), wbitych ściśle obok siebie.

Po kilkunastu dniach, gdy zaprawa wiążąca elementy murka oporowego wystarczająco stężeje, można przystąpić do formowania tarasu. Zasadniczy kształt tarasu uzyskuje się, niwelując odkryte wcześniej podglebie. Na wierzch należy równomiernie rozłożyć zdjętą wcześniej warstwę próchniczą. W razie konieczności górną warstwę uprawną można użyźnić (np. mieszając glebę z kompostem) lub rozluźnić (np. mieszając glebę z kompostowaną korą lub wiórkami drzewnymi).

Powierzchnię powstałego tarasu należy obsadzić roślinami i okryć ściółką, co wyeliminuje ryzyko wypłukania świeżo ułożonej gleby przez ulewny deszcz. Pamiętać należy, iż świeżo ułożona gleba z czasem ulegnie zagęszczeniu i górna warstwa ziemnego tarasu obniży się. Aby zminimalizować to zjawisko podczas niwelowania pochyłości, kolejne warstwy układanej gleby można nieco ubić – ugniatając ziemię butami lub wałkiem ogrodowym.

Pierwsze mieszkanie poprzez kredyt mieszkaniowy

Problemy z uzyskaniem kredytów nie są niczym nowym – już od wielu lat młodzi ludzie narzekają na to, że nie mogą od razu otrzymać potrzebnych pieniędzy, tylko muszą przechodzić przez skomplikowane etapy, co i tak nie jest gwarancją, że w ogóle otrzymają pieniądze.

kredyt mieszkaniowy
W takim przypadku nikogo nie powinno dziwić to, że kredyty mieszkaniowe udzielane przez firmy, które są przyjazne młodym ludziom cieszą się obecnie tak dużym zainteresowaniem. Każdy przecież woli pożyczać pieniądze od kogoś, kto odpowiednio do tego wszystkiego podchodzi niż męczyć się z rzeczami, których można uniknąć. Pomimo tego wszystkiego nie można zapominać o najważniejszym – w wielu przypadkach lepiej jest wybrać te kredyty mieszkaniowe, które cieszą się dużym zainteresowaniem i zaufaniem internautów, aby niepotrzebnie nie ryzykować. Najlepiej więc zacząć od porównania kilku lub nawet kilkunastu ofert i dopiero później podjąć decyzję o tym, z której z nich będzie się chciało skorzystać. W ten prosty sposób wiele osób uniknęło już błędnej decyzji, przez która musiałyby później tracić nie wiadomo jakie pieniądze na spłacenie kredytu. Warto też pomyśleć o tym, na ile chce się otrzymać kredyty mieszkaniowe, gdyż ma to znaczenie chociażby z tego powodu, że im dłużej będzie się spłacało kredyt, tym więcej trzeba będzie za niego łącznie zapłacić. Może więc warto skorzystać z porady specjalisty, który na co dzień zajmuje się kredytami? Nie będzie to dużym wydatkiem, a na pewno nie zaszkodzi. Można natomiast uniknąć wielu zmartwień.

piątek, 30 sierpnia 2013

PROCES INWESTYCYJNY 2013

Zanim Komisja Kodyfikacyjna opracuje  projekt KODEKSU BUDOWLANEGO, zanim zostanie uchwalona mała nowelizacja Prawa budowlanego inwestycje budowlane będą realizowane w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy. Od czasu opublikowania jednolitego teksty ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 12 czerwca 2012r ustawę zmieniono 4 razy. Od ostatniego jednolitego tekstu ustawy Prawo budowlane z 23 grudnia 2010 r ustawę zmieniono 10 razy.

Od 3 października br zmieni się zakresu opisu technicznego projektu budowlanego poprzez dodanie do niego analizy możliwości racjonalnego wykorzystania wysoko-efektywnych systemów alternatywnych. Zgodnie z nowym brzmieniem § 11 ust. 2 pkt 12 ww. rozporządzenia, opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego powinien określać analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysoko-efektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, oraz pompy ciepła. Zastosowanie tych systemów ma być rozważane na etapie sporządzania projektu budowlanego, który jest zatwierdzany w decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego. Rozwiązanie to ma zracjonalizować zużycie energii w budynkach oraz stosowanie rozwiązań alternatywnych tam, gdzie ma to ekonomiczne, techniczne i środowiskowe uzasadnienie. Przedmiotowa analiza może zostać przeprowadzona dla wszystkich znajdujących się na tym samym obszarze budynków o tym samym przeznaczeniu i o podobnych parametrach techniczno-użytkowych - do tej pory warunek ten dotyczył tylko budynków o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2 .

Od 1 stycznia 2014r , po zmianie WT, będzie można stosować budynkach wentylację hybrydową, która w sprzyjających warunkach wykorzystywałaby warunki atmosferyczne otoczenia budynku. Doprecyzowano wymagania dotyczące efektywności energetycznej dla instalacji wentylacji hybrydowej, mechanicznej wywiewnej oraz nawiewno-wywiewnej. Doprecyzowano także warunki stosowania urządzeń do odzyskiwania ciepła oraz recyrkulacji powietrza dla rozwiązań instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Zlikwidowano niejasności interpretacyjne dotyczące mocy właściwej wentylatorów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wskazano jakie warunki powinna spełniać instalacja klimatyzacji, aby była efektywna energetycznie.

Ponadto:

  1. podzielono wymagania dla budynków projektowanych oraz podlegających przebudowie,
  2. zmieniono wymagania dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej budynku poprzez wprowadzenie obowiązku spełnienia warunku dotyczącego nieprzekroczenia dopuszczalnej wartości wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną oraz jednoczesne zapewnienie wymaganej izolacyjności cieplnej poszczególnych przegród zewnętrznych budynku oraz przewodów i komponentów w instalacjach,
  3. zmieniono wartość graniczną wskaźnika sezonowego zapotrzebowania energii pierwotnej EP budynku w zależności od rodzaju budynku.

czwartek, 22 sierpnia 2013

Jak zbudować DOM ENERGOOSZCZĘDNY?

Według danych statystycznych, najbardziej kosztowną pozycją w rocznym budżecie przeciętnego gospodarstwa domowego jest ogrzewanie pomieszczeń, które pochłania prawie 50% wszystkich wydatków na energię i stanowi od 15 do 20% ich dochodu. To jeden z najwyższych wskaźników w Europie! Wydatki te można łatwo ograniczyć budując domy energooszczędne, o zapotrzebowaniu na energię użytkową ponad połowę niższym niż w tradycyjnym budynku. 

Czy wiesz, że budując dom energooszczędny:

 

- ograniczysz wydatki na ogrzewania o ponad 50%?
- możesz liczyć na rządową dopłatę?

  Książka „Jak zbudować DOM ENERGOOSZCZĘDNY”
Fot. Przewodnik Budowlany
Znakomicie prezentuje te kwestie książka „Jak zbudować dom energooszczędny i skorzystać z dopłaty", która jest poświęcona zasadom, jakimi należy się kierować, aby zbudować dom energooszczędny. W czytelny sposób wyjaśnia takie pojęcia jak: standard energetyczny budynku, energia pierwotna i końcowa, współczynnik przenikania i przewodzenia ciepła. Zawarte są tu też obecne oraz przyszłe wymagania dotyczące parametrów technicznych budynków w zakresie izolacyjności cieplnej oraz zapotrzebowania na energię. To ważne, ponieważ od stycznia 2014 roku w polskim budownictwie szykuje się w tym zakresie niemal rewolucja. Nowe Warunki Techniczne, jakim mają odpowiadać budynki i ich usytuowanie, znacząco zaostrzają obecne wymagania, docelowo zmierzając do tego, aby od początku 2021 roku wszystkie nowe budynki wykazywały niemal zerowe zużycie energii.

Książka oparta jest na czytelnym podziale na najważniejsze elementy konstrukcji budynku. W każdym rozdziale przedstawione zostały czynniki wpływające na izolacyjność termiczną przegród zewnętrznych oraz możliwości uzyskania jak najlepszych ich parametrów. Wiele z poruszanych zagadnień dopasowanych jest merytorycznie do wymogów programu dopłat do budynków energooszczędnych, prowadzonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wsparcia merytorycznego udzieliły firmy: FAKRO, mfp, Onninen, Rockwool, ZCB Owczary.

Książka dostępna jest w księgarniach technicznych, internetowych oraz w hipermarketach budowlanych.

wtorek, 20 sierpnia 2013

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) nr 305/2011

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (CPR).

"W Dzienniku Ustaw pod poz. 898 została opublikowana ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności. Ustawa wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia br.

Ustawa dostosowuje polskie regulacje prawne dotyczące wyrobów budowlanych do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę 89/106/EWG, które stosowane są we wszystkich państwach członkowskich od 1 lipca br.

Najważniejsze zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) obejmują:

1) Określenie warunków wprowadzania do obrotu i udostępniania na polskim rynku wyrobów budowlanych w następujący sposób:

  • wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną może być wprowadzony do obrotu wyłącznie zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 305/2011 (oznakowane CE),
  • wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną może być wprowadzony do obrotu po oznakowaniu znakiem budowlanym zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami (wyrób zgodny z Polską Normą wyrobu lub aprobatą techniczną),
  • wyrób budowlany dla którego nie ustanowiono zharmonizowanych specyfikacji technicznych może być udostępniony na rynku krajowym, o ile został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, a jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem przekazywana jest informacja o jego właściwościach użytkowych, instrukcje stosowania i obsługi, a także informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza.
2) Określenie właściwości organów w zakresie wykonywania zadań i obowiązków wynikających z rozporządzenia 305/2011 w odniesieniu do wyrobów wprowadzanych i udostępnianych na rynku z oznakowaniem CE:
  • ocena i monitorowanie jednostek notyfikowanych powierzona została Polskiemu Centrum Akredytacji,
  • jednostki oceny technicznej, o których mowa w art. 29 rozporządzenia nr 305/2011, będą wyznaczane w drodze decyzji przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, na wniosek zainteresowanej jednostki mającej status instytutu badawczego, z uwzględnieniem wymagań dla tych jednostek określonych w Załączniku IV Tabela 2 do rozporządzenia nr 305/2011,
  • minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego będzie monitował działania i kompetencje jednostek oceny technicznej.
3) Ograniczenie dopuszczenia do jednostkowego zastosowania wyrobu budowlanego w obiekcie budowlanym wyłącznie do wyrobów nieobjętych zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych.

4) Rozszerzenie obowiązków Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o prowadzenie punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych, który, zgodnie z art. 10 rozporządzenia 305/2011, powinien dostarczać informacji o polskich przepisach, które odnoszą się do podstawowych wymagań dla obiektów budowlanych dotyczących zamierzonego zastosowania każdego wyrobu budowlanego.

 W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego od dnia 1 lipca 2013 r. działa Zespół ds. Punktu Kontaktowego - email: punkt-kontaktowy@gunb.gov.pl

Zespół realizuje zadania punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych, określone w rozporządzeniu Nr 305/2011.

W odniesieniu do ustawy o systemie oceny zgodności ustawa z dnia 13 czerwca br. uchyliła przepis art. 1 ust 3, który odnosił się do wyrobów budowlanych i w kontekście wejścia w życie przepisów rozporządzenia 305/2011 stał się bezprzedmiotowy"